משפחהגזעארץ מוצאתפקידתכונות
רועי צאןבריארדצרפתרעיית צאןאמיץ
בטחון עצמי
חכם
עקשן
אתלט
חשדן
נאמן
פוליהונגריהרעיית צאןאתלט
מלא חיים
אינטיליגנטי
חשדן
זריז
חכם
נאמן
מודיהונגריהרעיית צאןאמיץ
אנרגטי
אקטיבי
זריז
מלא חיים
עירני
כלב צאן אנגלי עתיקאנגליהרעיית צאןאמיץ
חכם
סקרן
סתגלתן
עדין
בורדר קוליסקוטלנדרעיית צאןאוהב לעבוד
אנרגטי
אתלטי
זריז
חכם
אוהב
יציב
רועי בקרכלב בקר אוסטרליאוסטרליהרעיית בקראנרגטי
חשדן
אינטיליגנטי
נעים
סקרן
נאמן
שומר
עירני
קלפי אוסטרליאוסטרליהרעיית בקר חכם
ממושמע
אינטיליגנטי
אנרגטי
סקרן
עירני
נמרץ
מנהיג
אמיץ
בוביה דה פלנדרבלגיהרעיית בקראינטליגנטי
אמיץ
נאמן
עקשן
אנרגטי
שומר
וולש קורגי קרדיגןאנגליהרעיית בקראתלט
אוהב
יציב
אמין
פעיל
עירני
אינטיליגנטי
חזק
נאמן
נמרץ
אפנצלר זננהונדשוויץרעיית בקראנרגטי 
יציב
אתלט
חשדן
עצמאי
נאמן
מסור
בעל בטחון עצמי
חסר פחד
מלא חיים
כלבי צידפוינטר אנגליאנגליהמסמן את מקום הטרףאנרגטי
עבור הציידבעל סיבולת גופנית
זריז
עקשן
אוהב
חזק
טוב לב
יציב
ויימרנרגרמניהציד צבאים ודוביםאנרגטי
אוהב ילדים
דרוך
חסר פחד
ידידותי
אתלט
זריז
חזק
קופצני
עירני
צייתן
סטר איריאירלנדציד עופות מיםאוהב אדם
אנרגטי
אקטיבי
יציב
מלא חיים
שובב
אוהב
עצמאי
ויסלההונגריהמצביע על הטרףאנרגטי
אתלט
לויאלי
מביע חיבה
שובב
חכם
עצמאי
עדין
שקט
רידג'בק רודזיזימבבואהציד אריותאתלטי
גמיש
חזק
רגוע
גרגרן
חכם
נאמן
עצמאי
עקשן
רטריבריםדאק טולינג רטריברקנדהמושך את תשומת לב הטרףאינטליגנטי
אנרגטי
אתלט
חברותי
סתגלן
אקטיבי
רגיש
עירני
זריז
רטריבר מתולתלאנגליההחזרת העופות מהמיםאינטליגנטי
בעל בטחון עצמי
מלא חיים
עדין
עצמאי
פיקח
לברדור רטריברניופאונדלנדהחזרת העופות לציידאוהב לשחק
כלב שירות ונחייהאוהב מים
אקטיבי
אתלט
זריז
אינטיליגנטי
אוהב לרצות
ידידותי
נוח
גולדן רטריבראנגליההחזרת העופות מהאגמיםאופי נוח
כלב שירות ונחייהאוהב לשחק במים
אינטליגנטי
ידידותי
מסור
אוהב לרצות
שמח
עדין
צ'אספיק ביי רטריברארה"בהחזרת עופות מיםאנרגטי
אתלט
ידידותי
חכם
נאמן
רגיש
בעל בטחון עצמי
ספניאליםקלמבר ספניאלאנגליההברחת העופות מתוך שיחים צפופיםאוהב אנשים
אוהב לשחות
מרצה
משעשע
עקשן
חשדן
עדין
קוקר ספניאל אנגליאנגליהציד עופותאנרגטי
חברותי
ממושמע
נאמן
סקרן
שובב
אוהב
פיקח
קוקר ספניאל אמריקאיארה"בהברחת עופות לרשתאתלט
חכם
עדין
רגיש
חברותי
ממהר לרצות
אוהב לשחק
שמח
ספניאל סאסקסאנגליההברחת עופות מהמים לציידאנרגטי
יציב
סובלן
סתגלן
רגוע
עליז
רגיש
צייתן
שמח
ספרינגר ספניאל אנגליאנגליההברחת העופות עבור הצידאוהב לרצות
ידידותי
מהיר תפיסה
מוחצן
צייתן
עדין
אינטיליגנטי
אמיץ
אנרגטי
שמח
נלהב
שובב
כלבי מיםספניאל מים אמריקאיארה"בהחזרת העופות לתוך סירת הציידאינטיליגנטי
אנרגטי
ידידותי
מגונן
צייתן
שמח
כלב מים ספרדיספרדהחזרת הציד מהמים לציידאקטיבי
רעייה ושמירהחכם
נאמן
מגן
שובב
ווטרהוןהולנדצייד במים של לוטרות ויונקיםאינטליגנטי
חשדן
נאמן
עצמאי
חכם
אתלט
עקשן
סובלני
רגיש
כלב מים פורטוגזיפורטוגלהברחת הדגים לתוך הרשתותאינטליגנטי
אוהב
חכם
חרוץ
ידידותי
נאמן
צייתן
ניופאונדלנדניפאונדלנדמשכו את הרשתות מהמים עבור הציידאינטליגנטי
חילוץ והצלהאוהב ילדים ומים
חרוץ
ידידותי
עדין
מגן
אמיץ
צייתן
רגוע
פרימטיבייםבסנג'יקונגוהברחת הטרף לרשתות הציידחשדן
ציד מכרסמיםנאמן
אקטיבי
סקרן
חכם
יצירתי
מביע חיבה
עירני
עצמאי
איביזן האונדאיביזהציד ארנבותאוהב ילדים
אנרגטי
שובב
אתלט
משעשע ומצחיק
עדין
עקשן
פרעהמלטהציד ארנבותאינטיליגנטי
עירני
חברותי
מגן
נאמן
חכם
ידידותי
שובב
כנעניישראלשומר על עדריםאתלט
זריז
חשדן
נאמן
פיקח
סתגלן
אינטיליגנטי
חזק
טריטוריאלי
פראי
מקסיקני קירחמקסיקונחשבו לקדושיםאינטליגנטי
שמירהחשדן
ערני
רגוע
שובב
שקט
גישוש (האונדס)באסט האונדבלגיהציד ארנבותידידותי
אוהב
נאמן
עצמאי
עקשן
נוח
עדין
עצלן
סבלן
בלדהאונדבלגיהאיתור חיות גדולותחברותי
עדין
עצמאי
סבלן
סקרן
רגוע
פוקס האונדאנגליהציד שועליםאנרגטי
חברותי
מלא חיים
עדין
אמיץ
נאמן
אקטיבי
אתלט
עקשן
שומר
קונהאונדארה"בציד דביבונים ודוביםאינטליגנטי
אנרגטי
חרוץ
ידידותי 
נאמן
עצמאי
ביגלאנגליהציד שועלים וארנבותאוהב
חברותי
ידידותי
אינטליגנטי
חכם
סקרן
עובד בקבוצה
שמח
פינצ'ר/שנאוצרפינצ'ר ננסיגרמניהציד נברנים ועכברושיםאוהב לשחק
אנרגטי
אתלט
בעל בטחון עצמי
חסר סבלנות
חשדן
סקרן
שנאוצר ננסיגרמניהציד מכרסמיםאינטליגנטי
חכם
חצוף
משעשע
חשדן
ביטחון עצמי
עקשן
נאמן
נמרץ
פיקח
דוברמןגרמניהשמירה על מבניםאמיץ
אנרגטי
חד הבחנה
נאמן
עירני
אינטיליגנטי
רגוע
רגיש
טרייר רוסי שחור רוסיהכלב משטרה/צבאאינטליגנטי
אמיץ
בעל תושייה
חברותי
חזק
חרוץ
חשדן
נאמן
עקשן
שנאוצר בינוניגרמניהשמירה על דוכניםאמיץ
חכם
מתלהב
נאמן
עירני
עקשן
כלבי רוחבורזוירוסיהציד ארנבות, שועלים וזאביםחכם
ממושמע
סבלן
אלגנטי
אתלט
חכם
עדין
עצמאי
רגוע
גרייהאונדמצריםציד ארנבות וצבאיםאתלט
עדין
רגוע
עצלן
עצמאי
שקט
אתלט
אלגנטי
חברותי
וויפטאנגליהציד ארנבותנעים ונוח
עדין
שקט
סלוקימזרחי התיכוןציד ארבות וצבאיםאוהב
עדין
סתגלן
מהיר
חשדן
עצמאי
עקשן
רגיש
אפגניאפגניסטןציד אנטילופותבעל בטחון עצמי
מלא רוח חיים
מלכותי
מרוחק
חזק
חכם
נאמן
עדין
רגיש
כלבי עבודה/שמירהקומונדורהונגריהשמירה על כבשיםאגרסיבי
אינטליגנטי
אמיץ
חזק
חשדן
נאמן
עצמאי
רועה גרמניגרמניהרעייה ושמירה על עדרי כבשיםאינטיליגנטי
כלב משטרה/צבאאמיץ
בעל בטחון עצמי
חכם
אקטיבי
אנרגטי
חזק
יציב
נאמן
סבלני
צייתן
רועה קווקזיקווקזשמירה על עדריםאגרסיבי
אמיץ
חזק
חשדן
נאמן
נועז
יאגד טריירגרמניהציד מכרסמים.אינטיליגנטי
חיפוש סמים וחומרי נפץאמיץ
אנרגטי
נאמן
נחוש
עקשן
קנגלטורקיהשמירה על העדריםחזק
אתלט
זריז
ידידותי
רגוע
חכם
עדין
מסור
נאמן
עצמאי
שפיץצ'או צ'אוסיןשמירת עדרים ובתיםבררן
חכם
מרוחק
עצמאי
עקשן
שליו
יקוטיאן לייקהרפובליקת יקוטיה רוסיהרעייה, משיכת מזחלותאינטיליגנטי
אקטיבי
ידידותי
עקשן
חזק
מסור
עדין 
אקיטה אמריקאיארה"בציד דוביםאגרסיבי
דעתן
חכם
חשדן
נאמן
נועז
עירני
שפיץ יפנייפןכלב שעשועיםאנרגטי
חכם
נאמן
יציב
אתלט
עדין
עירני
שובב
האסקי סיביריסיבירכלב מזחלותאינטליגנטי
חברותי
חכם
חזק
אנרגטי
עצמאי
עקשן
דָּקֶלִיםדקל ארוך שיערגרמניהציד גיריותאמיץ
חברותי
משעשע
עירני
רגוע
חכם
סקרן
עז רוח
דקל קצר שיערגרמניהציד גיריותאמיץ
זריז
חכם
חששן
סקרן
דקל ננסי קצר שיערגרמניהציד ארנבים ועכבריםאמיץ
אנרגטי
עצמאי
נאמן
עקשן
חברותי
חכם
סקרן
דקל ארנביגרמניהציד ארנבים וסמוריםאמיץ
אנרגטי
חברותי
עצמאי
עקשן
חכם
סקרן
דקל ננסי ארוך שיערגרמניהציד ארנביםאמיץ
אנרגטי
חברותי
חכם
סקרן
טרייר גדולפטרדייל טרייראנגליהציד מכרסמים ושועליםאיטיליגנטי
אנרגטי
בעל בטחון עצמי
ידידותי
נועז
עצמאי
אירדייל טרייראנגליהבמלחמה העברת מסריםאינטלגנטי
ציד מכרסמים וציפוריםאקטיבי
חכם
סבלן
סקרן
עצמאי
עקשן
פרוע
רגיש מאד
בדלינגטון טרייראנגליהציד מכרסמיםאוהב לשחק
כלב ביתאמיץ
אנרגטי
אתלט
חכם
פיקח
נאמן
עקשן
סטפורדשייר טרייר אמריקאי (אמסטף)ארה"בציד מכרסמים ומזיקים בחוותאוהב 
אינטליגנטי
אמיץ
בעל בטחון עצמי
חכם
נאמן
עקשן
לא מסתדר עם כלבים אחרים
טרייר אירי רך שיעראירלנדציד עכברים בחוותאינטליגנטי
אנרגטי
אקטיבי
חזק
ידידותי
נאמן
נבון
רגיש
שובב
שמח
טרייר קטןבול טרייראנגליהקרבות שווריםאוהב
אנרגטי
מסור
עדין
עצמאי
עקשן
שובב
טרייר צ'כיצ'כיהציד טפיליםהרפתקן
חכם
חשדן
מאופק
נעים
עליז
רגוע
שקט
וסט היילנד וייט טריררסקוטלנדציד מעכברים עד שועליםאמיץ
אקטיבי
חכם
נאמן
עירני
עצמאי
עקשן
שמח
ג'ק ראסל טרייראנגליהציד שועליםאגרסיבי
אמיץ
אנרגטי
נועז
חכם
חקרן
לא סבלן
קולני
קופצני
יורקשייר טרייראנגליהציד עכברים וחולדותאמיץ
חברותי
נאמן
נמרץ
עקשן
תוסס
זעירים קטניםבוסטון טריירארה"בציד חולדותאינטליגנטי
חכם
ידידותי
מלא חיים
משעשע
סבלן
עדין
גריפון בלגיבלגיהציד עכברים וחולדות באורוותאנרגטי
חכם
נאמן
סקרן
רגיש
פאגסיןכלב ביתאוהב
ידידותי
נוח
עקשן
שובב
שמח
שקט
להאסה אפסוטיבטליווי נזיריםאמיץ
אנרגטי
אסרטיבי
ידידותי
מסור
נמרץ
עירני
צייתן
צ'יוואווהמקסיקוכלב ביתאקטיבי
בעל בטחון עצמי
חצוף
נאמן
עקשן
עצבני
דמויי דוגהקאנה קורסואיטליהשמירה על בקראוהב לשחק
ציד חזירי בראינטליגנטי
אסרטיבי
בעל בטחון עצמי
יציב
אתלט
חזק
נעים
עדין
דני ענקגרמניהציד חזירי בראמיץ
שמירה על כרכרות ובתיםאוהב ילדים
חברותי
נוח
עדין
סבלני
רגוע
בולדוג אנגליאנגליהלחימה בשווריםאמיץ
אוהב לשחק
ידידותי
נאמן
סבלן
עקשן
נוח
עצלן
רגוע
רוטוויילרגרמניהכלב רועיםאוהב
גרירת עגלותאינטליגנטי
כלב משטרהאמיץ
אנרגטי
אקטיבי
עקשן
אתלט
בטחון עצמי
נאמן
בול מסטיףאנגליהשומר על היערותאוהב
אמיץ
בטחון עצמי
חשדן
יציב
נאמן
נוח
רגוע
בונוס-גזעים נדיריםאזוואקמערב אפריקהשמירה על אוהלי הנוודים ציד צבאיםאינטליגנטי
חשדן
זריז
מגן
אתלט
רגיש
מרוחק
נאמן
עדין
עצמאי
כלב נמרים קתאהאולילואיזיאנהכלב רועים אוהב
כלב ציד בביצותאקטיבי
אתלט
בטחון עצמי
שובב
זריז
חשדן
טריטוריאלי
נאמן
עצמאי
שפיץ פיניפינדלנדציד עופותחכם
ידידותי
מלא חיים
נאמן
סבלן
עירני
עצמאי
קולני
רגיש
שובב
קויקרהאונדהולנדציד ברווזיםאינטליגנטי
אנרגטי
אקטיבי
אתלט
בטחון עצמי
זריז
מלא חיים
קשוח
עירני
לגוטו רומניולואיטליהציד עופות מיםאוהב לשחק
איתור פטריות כמהיןאינטליגנטי
אתלט
חברותי
חזק
לא תובעני
נאמן
נלהב
שובב
סתגלן
 פיקח
דילוג לתוכן